Trending

jueves, 18 de febrero de 2016

چگونه برای نوشتن علامت (@) بر روی کامپیوترهای مختلف؟


در امریکا لاتین در اغلب کامپیوترها تنها ما نیاز به قرار دادن کلیدهای Ctrl + Alt و سپس شماره 2 کلید یا Alt + 64-64 کلیدی ما بر روی صفحه کلید (فقط صفحه کلید عددی) فشرده شده است.

برای رایانه در کشورهای دیگر، ما را فشار دهید کلیدهای Ctrl + Alt + Q در صورت گرفتن نیست، بنابراین ما باید سعی کنید کلیدهای Ctrl + Alt + گر Q (با ALT دیگر واقع در سمت راست از سوی دیگر،

اگر نوت بوک مطبوعات دو گزینه قبلی یا Shift + 2 اما تنها چیزی بیشتر.

در هیچ چیز به حذف نوت بوک N اسب بخار شما در (Alt را طبیعی یا دگرساز راست + N) کلید و یا COMPAQ US نوع کلید بعدی را به هیچ چیز L ñ دیگری به طوری که هیچ این کار است.

اگر شما یک نوک به اضافه کردن، لطفا آن را در نظرات این مقاله را ترک کنند.

No hay comentarios:

About

Popular Posts

Follow by Email

Designed By Blogger Templates